Rybářský řád

Oprávnění k rybolovu

Sportovní rybolov je povolen pouze na povolenky vydané majitelem rybníka. Rybolov může být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Povolenka se zakupuje před započetím lovu ve srubu při ubytování.

Majitel rybníka si vymiňuje právo nevydat povolenku bez udání důvodů. Rybář se zavazuje k plnění níže uvedených pravidel zakoupením povolenky. Povolenka k lovu je na jinou osobu nepřenosná.

 

Rybářský řád :

  1. Sportovní rybaření chyť a pusť za poplatek 500,-Kč/osoba/den spočívá v

 

  1. Rybář má povoleno chytat max.na 2 pruty, každý s jedním návazcem
  2. Je povinnen při rybolovu neopouštět prut, při odchodu od stanoviště musí být pruty vytaženy z vody
  3. Rybář nesmí půjčovat prut druhé osobě
  4. Chycené ryby mohou být rybářem ihned zváženy a vyfoceny, ale musí být neprodleně puštěny. Jakékoliv zadržování ryb je přísně zakázáno
  5. Přísný zákaz se vztahuje také na lov dravců a tímto také není povolen lov přívlačí
  6. Není dovoleno chytat ryby z lodě
  7. Rybolov je dovolen jen v době od 5 hodin do 22hodin. Noční rybolov je zakázán.

 

Způsob lovu a chování při lovu:

 

Každý rybář je povinen s sebou míti, podběrák, vezírek s kruhy v případě, že bude chtít rybu odkoupit, gumovou podložku, vyprošťovák háčků nebo pean. Povinností rybáře je ošetřit ryby vrácené zpět desinfekčním prostředkem, který je v povinné výbavě rybáře. Lovící je povinen na lovném místě udržovat pořádek a čistotu. Přivezené odpadky je nutné odvézt a náležitě zlikvidovat. Odkoupení, zabíjení a kuchání ryb je povoleno pouze po domluvě z majitelem, nebo k tomu pověřenými osobami a pokud si bude rybář chtít nějakou rybu ponechat, tak lze domluvit individuální prodej po chycení ryby. Rybář nesmí rybu usmrtit před příchodem majitele a jejím změření.

 

 

Minimální délka ryby na prodej :

 

Kapr obecný    42cm

Amur               55cm

Tolstolobik      60cm

 

 

Ostatní :

 

Upozorňujeme rybáře a ostatní ubytované, že rybník a jeho okolí je monitorováno kamerami a to i v noci, z důvodu nepoctivých návštěvníků.

Kamery jsou umístěné pouze ve venkovních prostorách, nikoliv ve srubu.

Pro rybáře ubytované ve srubu se zvyšuje kauce o 2.000,-Kč s tím, že pokud majitel rybníka zjistí hrubé porušení rybářského řádu, kauce propadá ve prospěch majitele objektu až do výše celkové kauce.

.

Rybář souhlasí s podmínkami rybářského řádu a je si vědom následků při jeho porušení.

 

Podpis majitele :                                                                               Podpis rybáře :

V Bezděkově dne :

 


OBEC.net