Domovní, ubytovací a bezpečnostní řád

Za účelem zabezpečení řádného provozu a abychom předešli případným nedorozumněním bychom Vás poprosili, abyste si laskavě přečetli nasledující pravidla:

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.       Za budovu zodpovídá majitel. Povinností všech osob ubytovaných nebo pobývajících v areálu je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu ve srubu i jeho okolí.

2.        Za chování a bezpečnost dětí i nezletilých při pobytu jsou plně odpovědni jejich zástupci (rodiče nebo jimi pověřené osoby).

 

 

 

II.

Hlášení pobytu a ubytování

 

1.       Zájemci o ubytování jsou povinni předložit platný občanský průkaz nebo pas pro zápis do ubytovací knihy, seznámit se s provozním řádem a složit vratnou kauci v předem dohodnuté výši.

2.       Při zahájení ubytování je srub předán hostům, kteří jsou povinni upozornit na případné poškození. Na pozdější připomínky nelze brát zřetel.

3.       Psi nemají možnost vstupu ani do srubu ani na soukromý pozemek.

4.       Pobyt končí dle dohody předáním klíčů od srubu pověřené osobě.Je Vaší povinností odevzdat srub ve stavu, v jakém jste jej převzali. Prokázané škody způsobené ubytovanými budou strženy z kauce v plné výši.

5.       Za ztrátu klíčů od srubu a závory se účtuje 1000 Kč a ubytovaný je povinen tento poplatek uhradit.

            .

 

 

III.

Všeobecná ustanovení

 

 

1.       Ve srubu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

2.       Je zakázáno přesunovat nábytek, postele a veškeré jiné vybavení.

3.       V prvním podlaží jsou měkké dřevěné podlahy s proto je vstup na schodiště a do tohoto prostoru povolen jen v měkké domácí obuvi.

4.       Při opuštění domu mimo Váš dohled, uzamkněte dveře a při odjezdu ze soukromého pozemku i bránu.

5.       Při obsluze krbových kamen dbejte řádně uzavřených krbových dvířek a popel, bez žhavých částí, sypte do plechové popelnice.

6.       Veškerý domovní odpad ukládejte v igelitových pytlích do popelnice.

7.       Manipulaci se dřevem do krbových kamen a přípravu ryb provádějte pouze venku. 

8.       Horké nádoby se nesmějí odkládat na dřevěnou kuchyňskou linku bez použití odkládacích desek.

 

 

 

 

 IV.

   Závěr

    

        1.    Porušení ustanovení tohoto řádu opravňuje majitele nebo jím pověřenou osobu

              k vypovězení smlouvy, ukončení pobytu a současně k vypovězení ze soukromého pozemku.

        

 

 


OBEC.net